محاسبه گر چربی بدن

محاسبه چربی بدن شما

توضیح

ابزار محاسبه درصد چربی بدن بر اساس BMI (شاخص توده بدنی)، سن و جنسیت، روشی غیرمستقیم اما مفید برای تخمین درصد چربی بدن فرد است. این ابزار با استفاده از داده‌های وارد شده توسط کاربر، فرمول‌هایی را به کار می‌برد تا میزان چربی ذخیره‌شده در بدن را محاسبه کند، که می‌تواند در ارزیابی وضعیت سلامت و تناسب اندام فرد مفید باشد.

محاسبه درصد چربی بدن

BMI محاسبه