محاسبه استقامت عضلانی بر اساس تست دراز و نشست

توضیح

لطفاً تعداد دراز و نشست‌های انجام شده در مدت زمان مشخص را وارد کنید.

راهنمای انجام تست دراز و نشست و استفاده از محاسبه‌گر

این تست شامل انجام حداکثر تعداد دراز و نشست در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً یک دقیقه) است.

    آماده‌سازی: در مکانی راحت و مناسب بر روی زمین دراز بکشید. انجام تست: در مدت زمان مشخص، به تعداد ممکن دراز و نشست انجام دهید. ثبت تعداد: تعداد دراز و نشست‌های انجام شده را بدون اشتباه ثبت کنید. وارد کردن داده‌ها: تعداد دراز و نشست‌های انجام شده را در فیلد مربوطه وارد کنید. محاسبه و ارزیابی: با کلیک بر روی دکمه "محاسبه"، محاسبه‌گر توانایی استقامت عضلانی شما را بر اساس تعداد دراز و نشست‌های انجام شده ارزیابی می‌کند.

توجه: اگر در طول انجام تست احساس درد یا ناراحتی کردید، فوراً تست را متوقف کنید.