محاسبه قد فرزند

محاسبه تقریبی قد فرزند بر اساس ژنتیک

توضیح

این ابزار بر اساس فرمول‌های تخمینی که توسط پزشکان و دانشمندان ارائه شده‌اند، قد احتمالی فرزند شما را بر اساس قد پدر و مادر محاسبه می‌کند. این فرمول‌ها تفاوت‌های جنسیتی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند به عنوان یک راهنمای عمومی برای انتظارات والدین نسبت به قد فرزندانشان عمل کنند. توجه داشته باشید که عوامل متعدد دیگری مانند تغذیه، سلامت، و فعالیت فیزیکی نیز بر رشد قدی تاثیرگذار هستند.

محاسبه قد فرزند